×

Bewindvoering in Winschoten, Groningen

Formule verzorgt bewindvoering voor mensen die tijdelijk of definitief hun eigen financiële zaken niet meer kunnen beheren. Wilt u bewindvoering regelen voor een familielid of relatie? Wij helpen u bij het doorlopen van de juridische procedure. Als wettelijk bewindvoerder nemen wij de bewindvoering desgewenst volledig voor onze rekening. Wilt u zelf bewindvoerder worden? Ook dat is in veel gevallen mogelijk. Wij helpen u graag verder.


Wat doet de bewindvoerder van Formule?

Wij behartigen alle financiële belangen, waarvoor wij  jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank. Zo beheren wij het inkomen, zorgen we ervoor dat de onder bewind gestelde voldoende geld heeft om dagelijks rond te kunnen komen en zorgen we voor het betalen van alle vaste lasten. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de onder bewind gestelde alle voorzieningen krijgt waarop hij of zij recht heeft, zoals huur-en zorgtoeslag en kwijtscheldingen van gemeentelijk belastingen. Ook zorgen wij ervoor dat belastingaangiften worden ingediend en eventuele regelingen met schuldeisers worden nagekomen.

Bij problematische schulden verzorgen wij begeleiding naar het schuldhulpverleningstrejact.

 

Wie kan een verzoek voor bewindvoering indienen bij de rechter? 

 • de betrokkene
 • de partner
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd in geval van een minderjarige
 • de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor
 • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • in uitzonderingsgevallen het Openbaar Ministerie

 

Wat zijn gronden voor bewindvoering?

De rechter kan bewindvoering toewijzen op grond van:

 • mentale beperkingen
 • lichamelijke beperkingen
 • verkwisting
 • verslaving
 • problematische schulden

Mensen die onder bewindvoering staan, zijn te vinden op het Curatele en Bewindregister (CCBR).

 

Wie staan er in het register?

 

 • Onder curatele gestelde personen
 • Personen die vanwege verkwisting of problematische schulden onder bewind zijn geplaatst.
 • Personen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, waarvan de kantonrechter heeft besloten dat publicatie noodzakelijk is.

Heeft u vragen?

Wat is Beschermingsbewind?

Hoe lang duurt Beschermingsbewind?

Antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Twijfel je nog? Maak gerust eens een afspraak voor een kennismaking. Dat kost niks en je zit nergens aan vast.